Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


5 kommentarer

Modernitetens hyreslängor

Så´nt här gör mig glad!
åkerhus2
åkerhus
åkerhus3
åkerhus4

Titta vilka spännande utsmyckningar de här fasaderna har! Det gick inte att åka förbi de här flerfamiljshusen då ljuset var rätt, det var bara att stoppa och hoppa ur.  Husen med putsade fasader och en modernistisk färgsättning i geometriska fält, uppfördes i slutet av 1950-talet och arkitekt var Per Gösta Eriksson. Formspråket skulle spegla samtid och framtidsanda. Och var hittar man de här fina husen då? Jo, i Åkers styckebruk. Husen är relativt nyrenoverade. En eloge till fastighetsägaren som inte förvanskade dem! Även neonskylten finns kvar, den nya företagsskylten har  försökt underordna sig fasaden genom att hålla sig i höjd till den vita putslinjen.

reklamskylt

.