Mitt Universum

Om byggnadsvård med kulturhistoria.

TIPS!

Klicka på bilden och läs om:

      
Nytt platsbyggt kök                Temperaturzoner

               

Ny spiskåpa av plåt        Plåtslageri utomhus

        

Ny skorsten med beslag        Uthus med ny funktion

        

Kalkbruk kontra kalkcementbruk (KC)

Tegeltak

Om spåntak, takspån:

Ladda ner boken om takspån som pdf genom att klicka på bilden.

NÅGRA BÖCKER JAG HAFT NYTTA AV:

 • Anden i lampan. Etnologiska perspektiv på ljus och mörker, Jan Garnert, Nordiska museet 1993.
 • Skönhet för alla, Ellen Key 1899.
 • Tiden är bara ett ord, Lennart Lundmark 1993. (Tid och tidmätning ur ett historiskt perspektiv.)
 • Kvinnor i väglöst land, Lilian Ryd 1995. (Om det förindustriella kvinnoarbetet med exempel från nyodlingen och naturahushållet.)
 • Stora boken om familjebilder, Björn Axel Johansson 2010.
 • Från ladu-gård till djur-stall. Ekonomibyggnader under 250 år, Catharina Svala, SLU1993.
 • Böndernas bygge. Traditonellt byggnadsskick på landsbygden i Sverige, Finn Werne 1993.
 • Tre til tekking og kleding. Frå den eldre materialförståinga, Jon Bojer Godal, Landbruksforlaget 1994.
 • Det svenska dasset – inte bara en skitsak! En historisk studie av dassets betydelse som forum för social kontakt och medborgarfostran, Kalle Bäck, Noteria förlag 1993.
 • Löfvenskiölds arkitektur – idébok för hustänkare, red. B.Källgren, N.Tengdahl 1985.
 • Blomma kruka! Leena Arkio-Laine, Svenska litteratursällskapet i Finland 1991.
 • Trädgårdens natur, Lotte Möller 1992.
 • En andra natur, Michael Pollan, 1991, till svenska 2000.
 • Tusen år i trädgården, Maria Flink 1994.
 • Bevara och sköta en gammal trädgård, Christina Ilminge, 2002.
 • Villaträdgårdens historia : ett 150-årigt perspektiv, Åsa Wilke 2006.
 • Leva med trädgård, Ulla Molin 1992.

För den byggnadsvårdsintresserade har BYGGNADSVÅRDSBLOGGEN en mycket bra och tillförlitlig litteraturlista, se HÄR!

…………………………………………………………………………………………………………………….