Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


Lämna en kommentar

Lantbrukets byggnader

Byggningabalken från år 1734 beskriver vilka byggnader en gård skulle bestå av. Huru å tomt skall bebyggas ”Tomt ska byggas till mangård och ladugård. I mangårdsbyggnaden skola vara stuga med förstuga och kammare, så ock gäststuga, där gården så stor … Fortsätt läsa