Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.

Vindtätning med kalkbruk

Beskrivningen av köksombyggnaden fortsätter.
På alla väggar i köket togs treetex-skivorna från 70-talet bort och därmed den svarta färgen. MrsUniversum gick för flera år sedan en kurs i lerklining, anordnad av länsmuseet, eftersom hon var övertygad om att ytterväggarna av resvirke skulle vara lerklinade invändigt (vi har sett rester av detta i salen). Det är inget ovanligt sätt att vindtäta timmerväggar. Men det skulle visa sig att ytterväggarna i köket var vindtätade med kalkputs. Man hade kostat på lite dyrare material här än lera. Kalkputsen var fäst på vassmatta som fogats ihop med ståltråd och spikats fast med klippspik mot timret. Andra sätt att fästa kalkputs eller lera är att ”rugga upp” ytan med sneda yxhugg in i timret eller med träpluggar som slås in i förborrade hål.

Kalkputsen på timmerväggarna var inte alls så dålig som man hade kunnat tro. Trots att huset satt sig rejält och putsytan därför hade sprickor förutom många spikhål, hade puts bara ramlat loss i ett hörn. Eftersom kalkputs är lite elastisk och eftergivlig jämfört med kalkcementbruk (KC) eller rent cementbruk (betong), satt den bra och det var bara att fylla i sprickorna med nytt kalkbruk. Först vattnade vi putsen, fyllde i kalkbruk och vattnade igen ett par gånger om dagen. Lätt som en plätt. Ju starkare material man tar vid lagningen desto snabbare bryts det svagare materialet bort, därför är det lämpligt att kalkbruk lagas med kalkbruk. Att använda samma material som det ursprungliga då man renoverar gamla hus är en av byggnadsvårdens grundstenar.

Bilderna ovan: Alla bilder visar läget före lagning. Muraren hjälpte till med det enda stället där putsen ramlat loss, hörnet där skafferiet stått. Där det behövdes använde han nyplockade vass-strån som fästes med nubb och på detta kalkbruk i några påslag. Före och efter varje påslag sprayades med vatten för att bruket inte skulle torka för snabbt och bli starkt på ytan men svagt på djupet.

Här har putsytorna lagats.
Bilderna visar överst: Hörnet mot farstun före och efter pappspänning på timmer. Här togs alla tapetrester bort. Resvirket i innerväggarna mot kallfarstun är tätat med vitmossa, bomullsremsor och lindrev om vartannat som fick sitta kvar. Kökets elförsörjning kommer in här.
Nederst: Hörnet där skafferiet stått och där kylskåpet så småningom skulle placeras. Här pappspändes på kalkputs som tidigare men bara fram till fönstret. De gamla tapetlagren fick sitta kvar för övrigt. Skarven hamnar bakom fönsterfodret. Vi tog bara bort tapetlagren där nya skåpinredningen skulle byggas.
Golvbjälklaget är isolerat med sågspån. Spånen fick ligga kvar. Golvbrädorna bröts inte upp annat än där vatten- och avloppsledningar skulle upp, där bytte vi ut sågspånen. Bräderna har aldrig legat synliga, redan från början låg en korkmatta på golvet.

Författare: MrsUniversum

Mrs Universum lever nu, blickar bakåt, tänker framåt.

Kommentarer är stängda.